Test literacki  - B. Prus: „ Faraon” -  klasa III                                                  Opracowanie i konstrukcja testu: mgr Krystyna Rejek      

 

1.      Kiedy toczy się akcja powieści „Faraon”?(0 – 1)

....................................................................................................................................................................................

 2.      Wymień przynajmniej 4 miejsca, gdzie toczy się akcja powieści? (0 –2)

....................................................................................................................................................................................

3.      „Faraon” B.Prusa to :(0 – 1)

a)      powieść historyczna, epika,

b)      powieść historyczna, liryka,

c)      powieść przygodowa,  epika,

d)      powieść historyczno- przygodowa, dramat

 4.      Faktem historycznym w powieści jest: (0 – 1)

a)      grobowiec Ramzesa XII i XIII,

b)      Ramzes XI został odsunięty od władzy przez kapłana Herhora,

c)      Ostatnim władcą XX dynastii faraonów był  Ramzes XIII,

d)      Kama była żoną Ramzesa XIII.

 

5.      Egipt darem Nilu –krótko uzasadnij. (0- 2)

...................................................................................................................................................................

 6.      Wymień, kto żył w starożytnym Egipcie? (0 –2)

...............................................................................................................................................................

 7.      Podkreśl zdania, które odnoszą się do Ramzesa XIII. (0 – 4)

a)      Młody idealista, który wiele chciałby osiągnąć.

b)      Zawsze kierował się rozumem.

c)      Autentycznie chciał poprawić los chłopów.

d)      Poświęcał życie jednostek dla ogółu.

e)      Posługuje się innymi ludźmi, aby osiągnąć zamierzony cel.

f)        Lekceważy mądrość kapłanów.

g)      Wrażliwy na cudzą krzywdę, nie cierpiał niesprawiedliwości.

1.      Kto rządził Egiptem? (0 – 3)

.................................................................................................................................................................

 2.      Które zdanie nie jest charakterystyką Sary? (0 –1)

a)      Żydówka, córka rządcy małego folwarku.

b)      Kochanka księcia, urodziła mu syna.

c)      Uległa namowom kapłanów i dała dziecku na imię Izaak.

d)       Złośliwa, kłótliwa, szybko zniechęciła do siebie księcia.

 3.      Uzupełnij zdanie. (0 – 3)

 Egipcjanie wierzyli w ........................ bogów. Oni wyznawali..........................najważniejszymi bogami byli: RA –AMON –bóg............., SET- bóg..........................., ....................- bóg krainy zmarłych i  ................- opiekunka rodzin.

 

4.      Wymień 3 bohaterów powieści, podaj po 1 określeniu każdego z nich. (0 – 3)

a)      ..............................................................-................................................................

b)      ...............................................................-..............................................................

c)      ................................................................-................................................................

 5.      Wymień przynajmniej 3 wątki w powieści. (0 – 3)

a)      ..................................................................................................................

b)      ..................................................................................................................

c)      ..................................................................................................................

 6.       Rola kapłanów w starożytnym Egipcie. (0 – 4)

.........................................................................................................................................

 

14.   Co ukrywał skarbiec egipski ukazany w powieści B. Prusa? (0 – 4)

................................................................................................................................................

 

15.  Rola zaćmienia słońca. (0 – 4)

...................................................................................................................................................

 

16. Wymień elementy świata przedstawionego w utworze. (0 – 2)

.....................................................................................................................................................

17.  „Labirynt –atrakcja Egiptu”-  folder turystyczny. (0 – 5)

......................................................................................................................................................